Serwisy internetowe stoup.pl, kropielnice.pl oraz stoups.eu, w tym ich struktura oraz projekt graficzny, stanowią własność firmy FelX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, są chronione prawem autorskim i nie mogą być w całości lub części kopiowane, modyfikowane i rozpowszechniane bez pisemnej zgody właściciela. Nota prawna 

mon-fri 10:00 - 18:00
Company Name
Type of contact
Products
Stoups
Dispensers
your e-mail:
Telepfone
your message:
Send
Send
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
call center (Poland)
+48 22 308 11 99

Orders, sales, services, co-operation:


contact@stoups.eu

CONTACT FORM

CONTACTS

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

Warunki korzystania z Serwisów internetowych

Warunki określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Serwisów internetowych należących do Spółki Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych Warunków.

Definicje:

  • Serwisy internetowe lub Serwisy - serwisy elektroniczne zawierający informacje dotyczące działalności Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością tj. www.stoups.pl
  • Użytkownik – osoba korzystająca z informacji zamieszczonych w Serwisie internetowym.

 

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 03.153.1503  z późn. zm.). Serwis jak również materiały używane na tych stronach internetowych są własnością Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością lub są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonych Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Korzystanie z treści umieszczonych w ww. Serwisach nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy innych materiałów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy materiałów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami obowiązującego prawa. W szczególności zabronione jest, dokonywane w celach komercyjnych lub niekomercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób całości lub jakiejkolwiek części Serwisów.

Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo dokonywania zmian danych i informacji zamieszczonych  w Serwisach.

Przesyłając poprzez strony Serwisów zapytania użytkownicy mogą udostępniać Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością dane dotyczące nazwy firmy, adresu firmy, adresu e-mail,  numeru telefonu i danych identyfikacyjnych firmy (NIP, REGON, KRS).

 

W celu ustalenia danych statystycznych o aktywności Użytkowników oraz ułatwienia Użytkownikom korzystania z treści Serwisów, Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością używa technologii znanej jako „ciasteczka" (cookies), tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisów na komputerze Użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Serwisów.

 

Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach Serwisów, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisów.

 

Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisów.

Cel Serwisów jest wyłącznie informacyjny, marketingowy, edukacyjny i stanowi pomoc w uzyskaniu niezbędnych  informacji w zakresie nawiązania kontaktu z Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, a także daje możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów.

 

Żadna informacja zawarta na stronach internetowych Serwisów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Użytkownik Serwisów zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań zmierzających do zamieszczania w Serwisach treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisów wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Felx Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisów oraz przerwy w dostępności Serwisów.

 

Korzystanie z Serwisów jest bezpłatne.