Serwisy internetowe stoup.pl, kropielnice.pl oraz stoups.eu, w tym ich struktura oraz projekt graficzny, stanowią własność firmy FelX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, są chronione prawem autorskim i nie mogą być w całości lub części kopiowane, modyfikowane i rozpowszechniane bez pisemnej zgody właściciela. Nota prawna 

mon-fri 10:00 - 18:00
Company Name
Type of contact
Products
Stoups
Dispensers
your e-mail:
Telepfone
your message:
Send
Send
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
call center (Poland)
+48 22 308 11 99

Orders, sales, services, co-operation:


contact@stoups.eu

CONTACT FORM

CONTACTS

GWARANCJA

 

 

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Okres gwarancji na automatyczne kropielnice, dozowniki i wszystkie akcesoria  wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

 

2. Gwarancja  obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części lub w przypadku niemożliwości naprawy wymianę całego urządzenia.

 

3. W przypadku wystąpienia wad produktu, produkt wraz z wystawionym w dniu sprzedaży dowodem zakupu (faktura) należy dostarczyć sprzedawcy. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu. W przypadku braku dokumentu gwarancja traci ważność.

 

4. Przy zakupie towaru, w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, należy sprawdzić opakowanie fabryczne (karton) zakupionego produktu - czy nie jest uszkodzone, nie ma wgnieceń, dziur, karton nie był otwierany i powtórnie nieoryginalnie zamknięty. Jeśli wygląd opakowania nie wzbudza zastrzeżeń, można uznać, że towar jest wolny od wad - uszkodzeń zewnętrznych powierzchni.  

 

5. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:

- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania;

- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;

- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;

- dokonywanie napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione;

- zastosowania w urządzeniach nieoryginalnych części; 

- następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji.